Okategoriserade

Mopedbilar och säkerhet

Posted on

I augusti inträffade en allvarlig olycka mellan en polisbil och mopedbil som ledde till flera skadade och ett tragiskt dödsfall. Olyckan fick givetvis stort utrymme i media och säkerheten för förare och passagerare i mopedbilar diskuterades. Vi vill med detta inlägg delge vår syn på diskussionerna om mopedbilssäkerhet som förekom i media efter olyckan. Detta utifrån vår roll som importör och distributör av mopedbilar. I olika artiklar kan man läsa att antalet olyckor med mopedbilar ökar. Detta är korrekt men man måste också inse att det finns betydligt fler mopedbilar på våra vägar idag. Med fler fordon så är det ofrånkomligt att antalet olyckor också ökar. Lyckligtvis är personskador ovanliga men självklart förkommer de. Mopedbilarnas säkerhet får ibland kritik då de i stort sätt alltid jämförs med en personbil. En Mopedbil är dock inte en personbil. Den är byggd för 45 km/h. Personbilen är givetvis ett säkrare fordon eftersom de är byggda för högre hastigheter. Alternativet för de som kör mopedbil är inte att köra personbil utan det vanligaste alternativet är 2-hjulig moped. Om man jämför med en 2-hjulig moped så är mopedbilen betydligt säkrare. Detta särskilt om mopedbilen är byggd med en stark glasfiberkaross som ger ett betydligt högre strukturellt skydd för de som färdas i fordonet.

Utbildning är det bästa skyddet

Det bästa skyddet för alla trafikanter är dock att ha rätt utbildning. Vi som importör förordar vi att man från myndigheterna ser över och ev. kompletterar kravet på utbildningen av de som skall ta AM-kort för att få köra mopedbil. Vi tror också att det är mycket viktigt att föräldrar till unga mopedbilsförare övningskör med sina barn och ger dem tips och råd utifrån sina erfarenheter som fordonsförare. Ungdomarna bör få praktiska tips som att, inte skjutsa mer än max 1 person i mopedbilen. Att inte ”rattsurfa” och att absolut aldrig köra fordonet när man druckit alkohol. Vi är övertygade om att ett aktivt föräldraskap har potential att väsentligt höja trafiksäkerheten för alla unga mopedförare. Vi hoppas på en utveckling mot en säkrare trafikmiljö för alla fordonsförare oavsett fordonsslag.

Läs gärna mer om säkerheten i Casalinis mopedbilar